Life-Safety

Accreditatie

Life-Safety is een geaccrediteerde inspectie instelling op basis van NEN-EN-ISO-IEC 17020:2012, en als zodanig bevoegd om inspecties uit te voeren conform het CCV-Inspectieschema. Ons registratie nummer bij de RvA is I315.

Life-Safety voor een brandveilige omgeving

Brandveiligheid lijkt als vanzelfsprekend!
Vraag iemand in een winkelcentrum, een ziekenhuis of parkeergarage eens hoe hij denkt over de brandveiligheid aldaar. Doorgaans is het antwoord: Dat zal toch allemaal wel goed geregeld zijn?
Uit ervaring weten wij inmiddels beter. Al te vaak gaat brandveiligheid niet verder dan wat wettelijk noodzakelijk is. De wetgeving stelt namelijk dat er bij een brand geen slachtoffers vallen en iedereen veilig kan vluchten.
De wetgeving voorziet niet in het mogelijk (deels) in stand houden van een bouwwerk.

Inspectie brandveiligheid

Wij kunnen de brandveiligheids- voorzieningen integraal voor u naar waarde beoordelen.
- Brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties
- Rookbeheersingsinstallaties
- Ontruimingsplannen
- Bouwkundige voorzieningen

Inspectiesystemen

Naast de alom bekende installaties kunnen wij voor u ook de volgende installaties beoordelen:
- Rook- warmte afvoer systemen
- Overdruksystemen
- Ventilatiesystemen
- CO / LPG detectie systemen

Veiligheidscursussen

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met derden.
Hiervoor bieden wij diverse cursussen aan:
- Beheer brandmeldinstallatie
- Beheer ontruimingsalarm
- Beheer rookbeheersingsinstallatie